Välkommen till utkast 1 för nya Boanalys.se

GÖR ALLTID EN BOANALYS AV BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN INNAN DU ANSÖKER OM ETT BOLÅN


- Boanalys.se är marknadens bästa tjänst för analys av Bostadsrättsföreningar -

- För köpare - säljare - mäklare - styrelser - banker - utbildningar inom bostadsrätt -

Ansök snart även om Bolån och Föreningslån här!

1. Gör först en Boanalys av bostadsrättsföreningen på nästa sida - Matchar föreningen dina krav?

2. Ansök då sen här om bästa villkor för ditt Bolån eller för Bostadsrättsföreningens nya banklån -

OBS! Att ansöka om Bolån och Föreningens banklån här fungerar inte idag!

Detta är bara ett första utkast till en ny tjänst för att på samma plats kunna göra en analys av bostadsrättsföreningen och söka både Bolån och Föreningens lån samt få ett bra stöd i hur man identifierar risker och möjligheter i en bostadsrättsförening.

Se två exempel på en Boanalys här nedan!

Analysera alltid bostadsrättsföreningen inför

en visning, ett köp, en försäljning och innan bostadsrättsföreningens årsstämma.

Se mer om hur man skapar en riktigt attraktiv bostadsrättsförening här på

TA GÄRNA HJÄLP AV MÄKLAREN!

Om du tycker att det verkar svårt att göra en Boanalys första gången? Be  till exempel den aktuella fastighetsmäklaren att hjälpa dig med att få rätt ingångsvärden för fastighetens underhållshistorik och de fyra ekonomiska beloppen från bostadsrättsföreningens senaste årsredovisning eller helst från bostadsrättsföreningens upprättade budget för nästa år.

Boanalys hjälper dig

med din lagstadgade undersökningsplikt

- När det gäller det viktiga kravet på att du ska analysera bostadsrättsföreningen!

    Med analystjänsten Boanalys.se får du allt detta och snart

    mycket mer för att kvalitetssäkra din bostadsrättsaffär!

  • En unik bild om en bostadsrättsförenings underhållsbehov & finansieringsbehov
  • En tydlig bild om bostadsrättsföreningens årsavgifters sannolika utveckling
  • Ett bra stöd för dig som bostadsrättsköpare med att utföra din undersökningsplikt
  • Du får snart löpande flera nya smarta och enkla analysfunktioner inom bostadsrätten
  • Du ökar din analytiska kompetens om bostadsmarknadens hot och möjligheter
  • Boanalys löser flera av de problemområden som branschen själv nämner, se vid Nyheter

 Se några av alla de nya värdeskapande

 värdeeffekterna du får med Boanalys.se